Oriel Kyffin Williams

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018

 

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018
14.07.18 – 27.01.19

Sefydlwyd Gwobr Lluniadu Kyffin Williams yn 2009 gan Ymddiriedolaeth Kyffin Williams ac Oriel Môn, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth gydag Amgueddfa Cymru, Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Caiff y gystadleuaeth ei chynnal bob tair blynedd gyda’r nod o hyrwyddo a gwobrwyo rhagoriaeth a thalent yn y maes darlunio yng Nghymru. Yn yr arddangosfa hon bydd yr holl geisiadau llwyddiannus ar gyfer pedwaredd Wobr Lluniadu Kyffin Williams yn cael eu dangos ochr yn ochr â rhai o luniadau gwreiddiol Kyffin ei hun. Noddwyd y Wobr Myfyriwr gan Yr Arwerthwyr Rogers Jones a’i Gwmni, a noddwyd y Wobr Gyntaf yn y gystadleuaeth agored gan ITV Cymru / Wales.

Am Gwybodaeth I Ymgeiswyr - cliciwch yma

Am Gwobr Lluniadu - cliciwch yma

Am Ffurflen Gais - cliciwch yma

Rogers Jones ITV Logo

Kyffin Williams: Dathlu Canmlwyddiant

 

 

 

 

Kyffin Williams: Dathlu Canmlwyddiant
03.02.18 – 01.07.18

Ar Fai 9fed, byddai Syr Kyffin Williams, un o’r arlunwyr gorau a mwyaf cynhyrchiol o Gymru, wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 mlwydd oed. I anrhydeddu Syr Kyffin, a fu’n byw ac a fu farw ar Ynys Môn, ac a oedd yn genhadwr gwych i Oriel Môn, bydd yr arddangosfa hon yn rhoi cip-olwg ar ei fywyd a’i waith; o’i ddylanwadau cynnar a’i hyfforddiant yn y Slade, ei deithiau tramor, i’w bortreadau a’i dirweddau adnabyddus. Mae ei dechneg anarferol o weithio gyda chyllell balet, yn dod â phobl a lleoliadau yn fyw – y bobl a’r lleoliadau yr oedd yn dychwelyd atynt trwy gydol ei fywyd yn Eryri ac Ynys Môn. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys benthyciadau gan nifer o sefydliadau ac unigolion, yn fwyaf nodedig y casgliadau o Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Kyffin Williams: Dathlu Canmlwyddiant

 

 

 

imageimage

 

 

 

 

Ynys Môn – Trwy Lygad Artist
01.07.2017 – 21.01.2018

Mae’r gwaith celf yn yr arddangosfa hon wedi cael ei ddewis o Gasgliad Cyngor Sir Ynys Môn gan aelodau’r Pwyllgor Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Môn 2017. Mae rhywfaint o waith cyfarwydd yn yr arddangosfa ynghyd â rhai darnau prin o waith nad ydynt wedi cael eu harddangos o’r blaen gan artistiaid megis Kyffin Williams, Charles F. Tunnicliffe, Harry Hughes Williams, Wilf Roberts, Claudia Williams, Peter Prendergast, Ed Povey a llawer mwy.

image

Nod cyntaf yr Ymddiredolaeth pan sefydlwyd hi yn 2007 oedd adeiladu Oriel i goffáu Kyffin Williams ym Môn, ei fam-ynys. Drwy haelioni Syr Kyffin ei hun, ewyllys da Cyngor Sir Ynys Môn, cymorth difesur aelodau o staff yr uned Addysg ac Addysg Gydol-oes, a chyda chefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus a channoedd o unigolion a gyfrannodd mor hael, adeiladwyd Oriel Kyffin Williams yn rhan o Oriel Ynys Môn yn Llangefni. Agorwyd yr oriel ysblennydd hon yn 2008, a chynhelir ynddi rhaglen gyfoethog o arddangosfeydd o weithiau Kyffin Williams ac eraill.

Y mae gan yr Ymddiriedolaeth ddau nod arall hefyd, sef addysgu’r cyhoedd, yr ifanc yn enwedig, am arlunwaith, a rhoi cyfleoedd i artistiaid eraill i’w mynegi’u hunain ac arddangos eu gweithiau.

Bob tair blynedd trefnir Cystadleuaeth Arlunio Kyffin Williams ar gyfer artistiaid sy’n trigo yng Nghymru neu sydd â chyslltiad â hi. Rhoddir tair gwobr, gwobr gyntaf o £3000 ac ail wobr o £2000 yn y Gystadleuaeth Agored, a gwobr o £1000 i Arlunwyr Ifainc o dan 28 oed. Yr enillwyr yn 2009 oedd Louisa Theunissen a Hedd ap Hywel. Dyddiad cau’r gystadleuaeth eleni yw’r 16eg o Fai. (Os mynn neb fanylion amdani cysyllted â Nicola Gibson, Oriel Ynys Môn.)

Yr Ymddiriedolwyr

  • Mrs Anwen Carey Evans
  • Yr Athro Colyn Gardner
  • Mr Alun Gruffydd
  • Dr Paul Joyner
  • Mr David W. Meredith
  • Yr Athro Derec Llwyd Morgan (Cadeirydd / Chairman)
  • Yr Arglwydd Wigley o Gaernarfon
  • Mrs Mary Yapp

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share