Croeso i Oriel Ynys Môn

 

poster

Diwrnod hwyl Nadolig i’r teulu

Llond lle o grefftau, perfformiadau gan gymeriadau CYW
a Chôr Ieuenctid Môn a chyfle i gwrdd a Sion Corn

9/12/17
11:00 – 15:00

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Ffair Fwyd Nadolig

Amrywiaeth Anhygoel o Fwyd a Diod Nadoligaidd

25/11/17 – 26/11/17
10:30 – 17:00

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Agoriad Ffair Grefftau Nadolig

Gwahoddir chwi i agoriad o'r Ffair Grefftau Nadolig:

Nos Wener Tachwedd 10 am 7.00yh

Dewch i fwynhau gwydriad o win cynnes a mins-pei am ddim

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Ffair Grefftau Nadolig

11/11/17 – 31/12/17

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Poster - cliciwch yma

 

 

poster

 

Gwirfoddoli

Hoffech chi wneud gwahaniaeth?

Mae cyfleon gwirfoddoli i bawb:

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

poster

Ymarferydd Creadigol

Mae Ysgol y Graig yn awyddus i benodi ymarferwyr creadigol fel rhan o gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, Cyngor Celfyddydau Cymru. Nod y Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol yw hybu ffyrdd newydd o weithio mewn ysgolion, gan roi cyfle i ysgol ddatblygu rhaglen ddysgu arloesol a phwrpasol sydd â’r nod o wella ansawdd addysgu a dysgu.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Porffolio - Codi'r Bar

Mae Galeri ac Oriel Môn yn cydweithio i gyflwyno dau gynllun cyffrous yn 2018 i bobl ifanc dawnus sy'n astudio Celf yng Ngwynedd a Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share