Cymraeg | English

Croeso i Oriel Kyffin Williams

Yn ystod Haf 2008 cafodd Oriel Ynys Môn y fraint o agor drysau i’w horiel newydd - Oriel Kyffin Williams, digwyddiad oedd yn hir ddisgwyliedig ym myd y celfyddydaumwy

-------------------------------------------------

 

 

DARLITH FLYNYDDOL

'Images and meanings: What does art represent?' - Dr Rowan Williams

 darlith

-------------------------------------------------

 

HELFA PASG

Cyfle i enill gwobr

 helfa pasg

-------------------------------------------------

 

GWEITHDAI CELF Y PASG I'R TEULU

Ebrill 15gweithdy celf

 

 

GWEITHDAI CELF YR HAF I'R TEULU


Gorffennaf 22 / Gorffennaf 29 / Awst 5 / Awst 12GWEITHDY CELF YR HAF

-------------------------------------------------

 

YMYLON Y LLECHEN:
Celfyddydau Creadigol Dyffryn Ogwen


Mawrth 8 – Ebrill 27celf

-------------------------------------------------Dathlu Celf Ynys Môn

Chwefror 22 – Medi 7


melin yr ogof

-------------------------------------------------Pamffled Arddangosfeydd
a Digwyddiadau
Oriel Ynys Môn 2014 - cliciwch yma


artwork

-------------------------------------------------

Astudiaethau Bywyd: Lluniadau Charles Tunnicliffe o’r Coleg Celf Brenhinol

14 Rhagfyr 2013 – 22 Mehefin 2014
llun

-------------------------------------------------

Archesgob Cymru Dr Barry Morgan a
Derec Llwyd Morgan,
Cadeirydd Ymddiriedolaeth
Syr Kyffin Williams.

Mwynhaodd dros 100 o bobl ddarlith gofiadwy gan Dr Morgan yn son am ddau o gewri'r byd celfyddydol Cymru - Syr Kyffin Williams ac R S Thomas.

Cliciwch yma i ddarllen "Kyffin Williams & R S Thomas – Attitudes to Wales and to Faith"

Dr Barry Morgan a Derec Llwyd Morgan

Oriel Ynys Môn

 

 

 

 

 

Fel amgueddfa ac oriel gelf, mae gan Oriel Ynys Môn lawer iawn i’w gynnig mwy

bbc link twitter