Croeso i Oriel Ynys Môn

 

poster

 


Taith y tu ôl i’r llenni

Mae’r daith am ddim, ond rydym yn falch o roddion
tuag at gofalu am ein casgliadau

Dydd Llun 17eg Ebrill, 2:00 yh

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 


Taith gerdded a gweithdy celf i’r teulu

Dydd Mercher Ebrill 19fed
10:30 - 12:30

Gweithgaredd am ddim ond fydd rhaid archebu lle

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Darlith Flynyddol Syr Kyffin Williams

“Ei luniad yn oleuni”:
R.S.Thomas ym myd lluniau
Gan Yr Athro M. Wynn Thomas

Mai 19 2017, 7p.m.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Prynhawn o Grefftau Pasg i’r teulu

Dydd Sul Ebrill 9fed
Rhwng 2:00 - 4:00

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Addurno Wyau yn Oriel Ynys

Ebrill 10fed
11:00 - 12:00
Rhaid archebu lle

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Kyffin Williams
Llyfr Brasluniau Ynys Môn

18.02.17 - 18.06.17

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Gwersi Bywluniad

Cyfres o wersi bywluniad am 6 wythnos.
Bob dydd Mawrth o Mai 9fed i Mehefin 13eg, 2017

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster

 

Bara Brith a Menyn Cartref
Ynys Môn a'r Rhyfel Mawr

16.07.16 - 17.09.17

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Gwirfoddoli

Hoffech chi wneud gwahaniaeth?

Mae cyfleon gwirfoddoli i bawb:

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

painting

Yr artist Anwen Roberts yn rhoddi llun i Oriel Ynys Môn

Mae gwaith Anwen wedi ei ysbrydoli gan fywyd cefn gwlad a’i chefndir ffermio. Mae’n portreadu’r newid yn y tirlun, y goleuni a’r lliw, a’r gweithgareddau amrywiol sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn amaethyddol. Hoffai Oriel Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn ddiolch yn fawr i Anwen am roddi’r llun Fel un i gasgliad celf Oriel Ynys Môn.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyfleoedd Gwirfoddoli yn Oriel Ynys Môn – Amgueddfa ac Oriel Mawreddog Môn

Hoffech chi’r cyfle i dreulio ychydig o amser yn gweithio mewn amgylchedd creadigol, llawn bwrlwm gyda staff brwdfrydig a gwybodus lle nad oes yr un dau ddiwrnod fyth yr un fath? Os felly, efallai mai cyfle i wirfoddoli gydag Oriel Ynys Môn yw’r hyn yr ydych wedi bod yn chwilio amdano.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share