Croeso i Oriel Ynys Môn

posterGwyl Archaeoleg

Amrywiaeth o weithgareddau archeolegol.
Gweithdy gyda’r archeolegydd George Nash i’r teulu
Paentio wyneb Celtaidd a gwneud pot

11:00 – 16:00
21ain o Orffennaf

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

posterGweithdy rappio Cymraeg gyda Mr Phormula AM DDIM

Oes gennych chi ddiddordeb dysgu sut i fod yn rapiwr Cymraeg?
Yn ystod y gweithdai hyn byddwch yn dysgu sut i rapio a chreu rap eich hyn gan ddefnyddio Kyffin Williams a’i waith yn sbardun.
16/6/2015
Sesiwn 1af 10:30 - 12:00
Ail Sesiwn 1:00—2:30

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

posterGweithdy Bill Kneale
06.07.15
10.30am – 3.00pm
£30.00

I gyd-fynd gyda’i arddangosfa, bydd Bill yn cynnal Dosbarth Meistr paentio lle bydd yn mynd â chi ar siwrnai o’r braslun cyntaf, drwy rhai arbrofion i’r llun gorffenedig mewn acrylig.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

poster
Gweithgareddau’r Haf Oriel Ynys Môn 2015

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

Prosiect Arteffact

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

Diwylliant ar gyfer iechyd meddwl gwell - cliciwch yma

 

poster
Gweithgareddau Celf yn ystod y Pasg

Mae llyfryn gweithgareddau celf ar gyfer plant a’i theuluoedd ar gael yn Oriel Ynys Môn i gyd-fynd ar arddangosfeydd, yn ystod gwyliau’r Pasg yn rhad ac am ddim! Gofynnwch am gopi wrth y dderbynfa.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


poster

 

Gweithgareddau Tymor y Gwanwyn

 

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

poster
Stiwdios Agored Môn

Croeso i’r deuddegfed o’n Wythnosau Celf Ynys Môn, Wythnosau Stiwdios Agored ac Orielau, Dydd Sadwrn 28 Fawrth – Dydd Sul 12 Ebrill 2015, pryd y bydd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft yn agor eu stiwdios i ymwelwyr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch ymaposterDarlith flynyddol Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams
29 Mai, 2015 am 7.30
gan
Luned González
Prifathrawes y Wladfa

Tocynnau ar gael o 1 Mawrth

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


imageCATHOD, CŴN ac ANIFEILIAID ERAILL

13 / 12 / 2014 - 14 / 6 / 2015
arddangosfa

Charles Tunnicliffe

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

LOGO

20.08.14 Gwobr Arlunio Kyffin Williams, 2015

Mae bron yn amser unwaith eto ac mae edrych ymlaen yn fawr at ‘Wobr LLuniadu Kyffin Williams 2015’. Cynhaliwyd y Wobr Arlunio ddiwethaf yn 2012 a chawsom lu o geisiadau o bob rhan o’r wlad ac o gyn belled ag America a Japan!

Rydym yn hyderus y bydd Cystadleuaeth 2015 yr un mor boblogaidd â’r tro hwn fe fydd yna ddwy wobr:- Gwobr Gyntaf o £3,000 a Gwobr Myfyriwr yn £1,000. I ffwrdd â chi felly a lawrlwythwch eich ffurflen gais yma.


Bydd Arddangosfa ‘Gwobr Arlunio Kyffin Williams 2015’ yn cael ei chynnal yn Oriel Kyffin Williams, Oriel Ynys Môn: 12 Medi, 2015 i 31 Ionawr, 2016.

Darllen mwy »

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share