Croeso i Oriel Ynys Môn

poster

 

Arddangosfa: Hanes Wylfa

Sadwrn 28ain Mai 2016

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

John Piper: Mynyddoedd Cymru

13/02/2016 - 19/06/2016

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

poster

 

Gwersi Bywluniad

06/09/2016 - 11/10/2016

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Taflen Oriel Ynys Môn 2016

Cliciwch ar y daflen i'w darllen

neu

os am gopi PDF o'r Daflen - cliciwch yma

 

poster

 

Portreadau Charles Tunnicliffe

12/12/2015 - 05/06/2016

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

poster

Mae prosiect teimladwy a fydd yn cyfleu realiti llym y Rhyfel Byd Cyntaf wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Fred a Doris Dargie ar ddiwrnod eu priodas. Mae llythyrau teimladwy gan Fred at Doris, o’r ffynt, yn creu rhan allweddol o’r arddangosfa ac yn ein helpu ni i ddweud stori’r Rhyfel Mawr.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


poster

YNYS MÔN a’r RHYFEL MAWR 1914 - 1918

Mae Archifdy Ynys Môn ac Oriel Ynys Môn yn cynllunio arddangosfa i ddathlu Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf ac angen EICH help chi...

A oes gennych
- Hanes teulu o’r cyfnod
- Llythyrau
- Lluniau
- Gwrthrychau
- Neu unrhyw eitemau sy’n berthnasol i hanes Ynys Môn a’r Rhyfel Byd Cyntaf

Cliciwch ar y poster i'w chwyddo

Os gallwch gyfranu tuag at yr arddangosfa hon cysylltwch â -

Archifdy Ynys Môn, 01248 751930, archifdy@ynysmon.gov.uk
Oriel Ynys Môn, 01248 724444, orielynysmon@ynysmon.gov.uk


Darllen mwy »

 

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share