Croeso i Oriel Ynys Môn

imageYn ystod Haf 2008 cafodd Oriel Ynys Môn y fraint o agor drysau i’w horiel newydd - Oriel Kyffin Williams, digwyddiad oedd yn hir ddisgwyliedig ym myd y celfyddydau. Cafodd yr oriel £1.5m newydd ei hagor yn swyddogol gan y Fonesig Môn gyda gwesteion o bob cwr o Gymru a’r Deyrnas Unedig yn ymgynnull ar gyfer y dathliad.

 

Darllen mwy »

 

Newyddion

LOGOSgwrs gan Peter Lord
‘The Welsh Portrait’

16 Hydref 2014
7:30 yh
Oriel Ynys Môn
Tocynnau £5.00
Mae Caffi Blas Mwy ar agor 5.00 - 7.15 yh

Am fwy o wybodaeth lawr lwythwch y poster.

 

LOGO

20.08.14 Gwobr Arlunio Kyffin Williams, 2015

Mae bron yn amser unwaith eto ac mae edrych ymlaen yn fawr at ‘Wobr LLuniadu Kyffin Williams 2015’. Cynhaliwyd y Wobr Arlunio ddiwethaf yn 2012 a chawsom lu o geisiadau o bob rhan o’r wlad ac o gyn belled ag America a Japan!

Rydym yn hyderus y bydd Cystadleuaeth 2015 yr un mor boblogaidd â’r tro hwn fe fydd yna ddwy wobr:- Gwobr Gyntaf o £3,000 a Gwobr Myfyriwr yn £1,000. I ffwrdd â chi felly a lawrlwythwch eich ffurflen gais yma.


Bydd Arddangosfa ‘Gwobr Arlunio Kyffin Williams 2015’ yn cael ei chynnal yn Oriel Kyffin Williams, Oriel Ynys Môn: 12 Medi, 2015 i 31 Ionawr, 2016.

Darllen mwy »

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share